بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه 45500 تومانی مرداد ماه امشب ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ادامه خبر