بازارهای مالی علایم هشدار دهنده ای در مورد چشم انداز اقتصادی بریتانیا و ایالات متحده به نمایش گذاشته اند.

ادامه خبر