بررسی روند قیمت اولین تسه  ارائه شده امسال در بازار فرابورس تا 24 مرداد ماه نشان می دهد که اوراق تسهیلات مسکن (تسه9801) با افت قیمت ...

ادامه خبر