به دنبال انتشار آمارهایی از رشد میزان خرده فروشی در آمریکا اندکی از نگرانی ها درباره بروز رکود در بزرگترین اقتصاد جهان کاسته شده است، قیمت نفت ...

ادامه خبر