وحید رشیدی شهردار خرم آباد به دلیل اتهام موارد مالی و اداری دستگیر شد.

ادامه خبر