رییس جمهوری در جلسه هیات دولت با بیان اینکه در جریان روند کاهش تعهدات، مذاکرات را ادامه می دهیم، گفت: اگر در پایان 60 روز دوم به نتیجه ...

ادامه خبر