از روز کذشته استفاده از کارت سوخت در جایگاه های بنزین تهران و سه کلانشهر کرج، تبریز و ‏اصفهان الزامی شده است. مشاهده های میدانی از ...

ادامه خبر