در هفته های اخیر اخباری در مورد چند عملیات شورشیان داعش در سوریه و عراق منتشر شد. آیا این گروه همچنان سودای یکه تازی دارد و در تدارک بازگشت است؟

ادامه خبر