یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی ایران پیش بینی کرد آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته باشد.

ادامه خبر