ارتش اسرائیل قصد دارد، دیوار سیمانی جدیدی در مرز با نوار غزه بسازد.

ادامه خبر