داشتن ویلا در شمال کشور همیشه می تواند برای همه مردم رویایی باشد ولی اما برای رسیدن باید چه مسیری را طی نمود ؟ آیا خرید ویلا در شمال کشور و حاشیه دریای کاسپین می تواند یک سرمایه گذاری ...

ادامه خبر