دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به تاثیرات حذف چهار صفر از پول ملی بر صنعت بیمه، این تاثیرات را بیشتر در حوزه های سرمایه گذاری ...

ادامه خبر