در حالی که عرضه آپارتمان های نوساز در اغلب مناطق بازار مسکن پایتخت صفر یا نزدیک صفر است، در برخی از محدوده های بازار مسکن سازنده ها عرضه ...

ادامه خبر