رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گفت که ایران علاقه ای به آغاز جنگ ندارد.

ادامه خبر