ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل همزمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر گرفتار شدن چند کشتی ایران در سواحل این کشور اعلام کرد که دولتش ...

ادامه خبر