مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران: 20 تن شکر احتکار شده با قیمت مصوب در دو ماه نخست سال جاری میان مردم توزیع شده است.

ادامه خبر