رییس کل بانک مرکزی به تحولات رخ داده در بازار ارز تهران در روز پنجشنبه واکنش نشان داد، حالا می توان این واکنش را در زمره سریع ترین ...

ادامه خبر