سخنگوی سازمان اورژانس تهران با اشاره به تصادف تانکر حمل سوخت با وانت نیسان در جهرم، گفت: این حادثه سبب فوت 5 مسافر شد.

ادامه خبر