بازیکنان لیورپول هدیه خاص و به یاد ماندنی را از طرف این باشگاه دریافت کردند.

ادامه خبر