وکیل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی  که به تازگی در زندان فشافویه به قتل رسیده می گوید تعداد ضربات وارد شده به مرحوم شیرمحمدعلی بیش از ۳۰ ضربه بوده است.

ادامه خبر