سرپرست سازمان تامین اجتماعی از آغاز پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری  فروردین ماه سال جاری به همراه مستمری خرداد ماه خبر داد.

ادامه خبر