آمار ارائه شده از سوی رئیس اتحادیه املاک حاکی از آن است که در 20 روز ابتدای خردادماه 98 خرید و فروش مسکن در تهران ...

ادامه خبر