احسان دلاویز در خصوص همکاری اش با بانک سرمایه گفت: نه در مجلس شورای اسلامی و نه در وزارتخانه ای مهمان کسی نبودم یا کسی مهمان من نبوده و در دولت و بیت المال دخالتی نکردم و از اتهام معاونت در اخلال ناراحت هستم و تنم می لرزد.

ادامه خبر