تعدادی از خریداران دور اول پیش فروش سکه، هنوز موفق به دریافت سکه هایی که پول  آنها را پرداخت کرده اند، نشده اند؛ علت این دردسر هم ثبت نام ...

ادامه خبر