معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی مشمولان مالیاتی خریداران سکه های پیش فروشی در سال 97 و نحوه وصول مالیات را اعلام کرد.

ادامه خبر