در حالی که انتظار می رود توافق کاهش تولید تا پایان سال تمدید شود، اما به دنبال برآوردها از کاهش رشد تقاضا، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بیش از ...

ادامه خبر