کم تر از یک سال پیش بود که برای اولین بار، تصاویر جاسوسی از رنو کولیوس فیس  لیفت منتشر شد. همان طور که می  دانید، رنو کولیوس بزرگ تری ...

ادامه خبر