با دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات از این پس سرویس های ارزش افزوده  روی سیم کارت های صفر مسدود می شوند و تنها با درخواست مشترکان فعال خواهند شد.

ادامه خبر