پس از انتشار غیر رسمی و لو رفتن برخی از تصاویر سری 7 ب ام و 2020، اینک یک سری 7 کامل رسما رونمایی شده تا تمام حرف و حدیث ها را در این حوزه پایان دهد.

ادامه خبر