مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ منجمد و گرم به قیمت های 8900 تومان و 9800 تومان، علاوه بر توزیع در تمام میادین میوه و ...

ادامه خبر