کارشناس مسکن با بیان اینکه بازار مسکن وارد دوره رکود شده است گفت: معتقدم 70 درصد قیمت ها در بازار مسکن تهران حباب است و ...

ادامه خبر