طی هفته های اخیر بازار آهن در خواب زمستانی فرو رفته است، این در حالی است که حتی تحرکات بورس کالا در روز چهارشنبه نیز موجب افزایش ...

ادامه خبر