بورس تهران امروز در حالی شاهد معاملات متعادل در اغلب نمادهای معاملاتی بود که پا به پای بازارگردان ها در گروه بانک ها و تک سهم های ...

ادامه خبر