سه نرخی شدن قیمت خودرو با اجرایی شدن پیش فروش امروز ایران خودرو نشان می دهد که وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو صرفا بهانه ای از سوی ...

ادامه خبر