هواپیمای بوئینگ 707 در صفادشت کرج سقوط کرد.

ادامه خبر