گروه تروریستی داعش ویدئویی از حمله سه عضو خود به مراسم رژه اهواز منتشر کرد.

ادامه خبر