مدیران خودرو قیمت محصولاتش را 55 درصد افزایش داد.

ادامه خبر