جابر انصار، وابسته بازرگانی سفارت افغانستان در تهران، با اشاره به بی اساس بودن شایعه ها مبنی بر بسته شدن مرزهای افغانستان به روی کالاهای ...

ادامه خبر