سقوط هواپیمای ترابری روسیه، اگر چه به احتمال زیاد توسط پدافند هوایی سوریه ودر جریان یک اشتباه رخ داده اما اسرائیلی ها هم در آن نقش دارند. بله! درست خواندید، ماجرا واقعا همین قدر پیچیده است:

ادامه خبر