فروش پژو 207 آی، سوزوکی گراند ویتارا و 206 صندوق دار مدل V9 با افزایش قیمت یک تا 9 میلیون تومانی توسط نمایندگی های ایران خودرو از امروز شنبه 2 ارديبهشت 1391 آغاز شد.
در حال حاضر هر دستگاه پژو 207 آی به قیمت 22 میلیون و 761 هزار تومان برای تحویل در مرداد ماه به خریداران عرضه میشود که بیش از یک میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به قبل نشان میدهد.قیمت این خودرو اواخر سال گذشته با رشد یک میلیون تومانی به 22 میلیون و 400 هزار تومان رسید، ولی فروش آن انجام نشد . هم اکنون برای تحویل هر دستگاه 207 آی در مردادماه ، 20 میلیون و 761 هزار تومان از خریداران دریافت و 2 میلیون تومان نیز یک ماه پیش از تحویل خودرو از مشتریان اخذ می شود.اواخر سال گذشته قیمت هر دستگاه پژو 207 دنده ای نیز 19 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بود که فعلا این خودرو عرضه نمیشود.

در مورد سوزوکی گراند ویتارا نیز میتوان به قیمت 58 میلیون و 274 هزار تومانی این خودرو اشاره کرد. در حال حاضر ویتارا با پیش پرداخت 53 میلیون و 274 هزار تومانی برای تحویل در تیرماه پیش فروش میشود که قبل از تحویل خودرو به مشتری نیز 5 میلیون تومان از خریدار دریافت میشود.قیمت این خودرو سال گذشته حدود 49 میلیون تومان بود که با توجه به مصوبه اخیر کمیته قیمتگذاری خودرو مشمول قیمتگذاری دولتی نمی شود و نرخ آن توسط فروشنده تعیین میشود.

پژو 206 صندوقدار مدل V9 نیز با بیش از 2 میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به گذشته این روزها به قیمت 21 میلیون و 977 هزار تومان برای تحویل تیرماه عرضه میشود که 19 میلیون و 977 هزار تومان آن در زمان ثبت نام و 2 میلیون تومان نیز یک ماه پیش از تحویل از خریدار دریافت میشود.قبلاً قیمت این خودرو 19 میلیون و 600 هزار تومان بود.
شنبه 2 ارديبهشت 1391