تیرماه امسال تولید 4 مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

ادامه خبر