رئیس شورای شهر کرج با اعلام اینکه مدرک کارشناسی ارشد شهردار منتخب کرج باطل شده است گفت: پایان نامه آقای احمدی نژاد کپی یک طرح ...

ادامه خبر