برخی  افراد در 7 ماه گذشته برای حفظ قدرت خرید پول خود اقدام به خرید ارز و سکه کرده اند. با توجه به سیاست های جدید این افراد ...

ادامه خبر