این روزها لیر ترکیه پس از بحران سال 2001، بدترین وضعیت خود را سپری می کند و با نصف شدن ارزش طی یک سال اخیر، نرخ برابری آن به ازای هر ...

ادامه خبر