دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، گفت: با پیگیری این انجمن و حمایت های سازمان هواپیمایی کشوری نرخ ارز موارد مصرفی ایرلاین ها از سوی دولت ...

ادامه خبر