اگرچه برخی از طرح های تشویقی اپراتورهای تلفن همراه مورد استقبال کاربران قرار می گیرد، اما پس از مدتی دچار تغییراتی می شوند؛ علت این تغییر ...

ادامه خبر