اگرچه دولت می گوید که نرخی به غیر از 4200 تومان را برای دلار به رسمیت نمی شناسد، اما قیمت هرقطعه سکه برای پرداخت مهریه در دادگاه ها ...

ادامه خبر