بهاره افشاری با انتشار نامه ای از قبول بیلبوردهای اهدای شهرداری تهران برای فیلم سریک انصراف داد و اعلام کرد که حاضر نیست زحمات ...

ادامه خبر