ترول اینترنتی عضوی از یک گروه اجتماعی آنلاین است که عمداً می کوشد با ارسال نظر، عکس، فیلم، گیف، یا هر محتوای آنلاین دیگر فضا را به ...

ادامه خبر