اتحادیه اروپا، تعرفه هایش بر کالاهای آمریکایی را با حمله دیگری از سوی یکی از مقام ها به سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ آغاز کرد.

ادامه خبر